Skip to the content

Internationella kvinnodagen 2017

ActionAid har tidigare släppt tre rapporter i en serie som behandlar den ökande ojämlikheten i världen och idag på Internationella kvinnodagen släpper vi en färsk sammanfattning av dessa, ”People’s Power vs. Rising Inequality – Being Bold for Change”.

"Price of Privilege" skildrar hur privatiseringar, avregleringar och åtstramningar lett till ökad ojämlikhet. ”Not Ready, Still Waiting" lyfter hur ojämlikhet i synnerhet drabbar kvinnor. Den belyser hur en ung kvinna i början av sin karriär var som helst i världen, i genomsnitt har en månads extra arbete per år att vänta. Rapporten tar upp ett urval av olika regeringars åtgärder samt analys med konkreta förslag från ActionAid som förändrar nu och på lång sikt. Den avslutande rapporten "Shifting Power" bygger på samtal med fokusgrupper bestående av kvinnor i sju länder om hur de upplever ojämlikheter, motstånd och hur det faktiskt är möjligt att övervinna dessa. 

Varje dag och särskilt idag på Internationella kvinnodagen hyllar vi kvinnor runtom i världen som kämpar för rättigheter och förändring. Kvinnor och flickors rätt till utbildning är en hörnsten för hållbar förändring. Genom utbildning minskar risken att tvingas ingå för tidiga äktenskap och graviditeter eller att hållas kvar i obetalt hemarbete. Likaså stärks möjligheten till självförsörjning och kontrollen över sin framtid. Kvinnor som förändringsaktörer på alla nivåer i samhället är nyckeln till verklig och bestående förändring.

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!