Skip to the content

Nya odlingstekniker gav tryggare försörjning och ökad jämställdhet

ActionAid Sveriges programchef, Mattias Brunander, besökte nyligen Bangladesh och byn Noliani. Här brottas lokalbefolkningen med översvämningar, försaltade jordbruksmarker och cykloner. I ett område där jordbruket utgör den främsta inkomstkällan har detta lett till ett sårbart samhälle med  utbredd fattigdom. För att vända utvecklingen har ActionAid, tillsammans med lokalbefolkningen i Noliani, i många år arbetat för att hitta tryggare försörjningsmöjligheter. 

– Noliani är ett av många exempel på hur viktigt det är att människor som lever i områden med svåra väderförhållanden har möjlighet att ligga steget före och vara både motstånds- och handlingskraftiga inför oförutsedda händelser. För att det ska kunna ske krävs långsiktighet, innovation och god samverkan mellan lokalbefolkningen och de organisationer som arbetar med hållbar utveckling, säger Mattias.

Som ett led i utvecklingsarbetet startade ActionAid och lokalbefolkningen kvinnogrupper där alla medlemmar fick dela med sig av sina erfarenheter. Utifrån de lokala förutsättningarna fick kvinnorna utbildning av agronomer i nya odlingstekniker som möjliggör odling året om. Man fick även lära sig att hantera den försaltade jorden genom att fylla dammar och kanaler med färskvatten.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om att få ut så här mycket av jordbruket. Hemma odlar jag nu kål, tomat, chili och mycket mer, säger Rohima, som står framför det böljande risfältet som kvinnorna i gruppen sköter. Hon berättar även att jämställdheten i byn stärkts. Förut var det vanligare att männen bestämde och kvinnorna ibland utsattes för misshandel, men nu har de lärt sig betydelsen av kvinnors rättigheter och gör allt tillsammans. 

Arbetet i Noliani är ett av många exempel på hur ActionAid arbetar långsiktigt och målmedvetet för att skapa hållbar utveckling. Alltid tillsammans med människorna på plats, alltid med kvinnor i fokus och alltid med utgångspunkt i lokala förutsättningar. Vill du vara med och bidra till det här arbetet? Bli månadsgivare idag!

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!