Skip to the content

Hunger och kolera i torkans fotspår på Afrikas horn

Ett omfattande kolerautbrott har nu inträffat i Somalia, vilket ytterligare förvärrar den humanitära kris som orsakats av torkan. Kolerasmittan sprids snabbt i de bosättningar befolkade av människor som tvingats på flykt till följd av torkan. Där saknas fungerande toalett- och tvättmöjligheter och detta i kombination med den senaste tidens regn orsakar smittans snabba spridningsförlopp. Det har rapporterats att 10 277 personer insjuknat i kolera och hittills i år har 265 dödsfall registrerats, varav 208 dödsfall inträffat i Togdheer-regionen där ActionAid arbetar.

I nuläget rapporteras dagligen 178 nya kolerafall i området. Situationen är oroväckande då koleran sprider sig över hela landet och regeringen saknar både kapacitet och expertis för att hantera utbrottet.
ActionAid kombinerar nu koleraförebyggande insatser med det redan befintliga katastrofarbetet som påbörjats i och med torkan i regionen. Arbetet handlar om att distribuera hygienpaket, myggnät, vattenreningstabletter och om att informera om koleraförebyggande. ActionAid koordinerar insatserna tillsammans med partnerorganisation och når ut till människorna i 17 byar och samhällen Togdheer- och Sanaag-regionerna.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!