Skip to the content

ActionAid på FN-möte om katastrofriskreducering

Förra veckan ägde ”The global platform for Disaster Risk Reduction” (DRR) rum i Cancun, Mexico. Mötet var en uppföljning på mötet i Sendai, Japan, 2015 och anordnas av FNs särskilda organ för katastrofriskreducering, UNISDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). Sendai-ramverket 2015-2030, antogs i mars 2015 och är FNs ramverk för katastrofriskreducering.

Syftet med mötet i Cancun var bland annat att säkerställa uppföljningen av de beslut som fattades i Sendai. En av frågorna som diskuterades var vikten av kvinnors ledande roller i katastrofarbeten. ActionAid fanns på plats vid mötet och presenterade bland annat en rapport om vårt arbete i katastrofer runt om i världen. Publikationen visar hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet har en negativ påverkan på kvinnornas ledarskap inom DRR-området och hur alla intressenter behöver stärka kvinnor och samhällen i att bli mer jämställda för att vända den negativa trenden.

Läs hela publikationen här.

Berättelser från olika håll i världen om hur ökad jämställdhet möjliggör kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande 

Läs berättelser från runt om i världen om hur kvinnligt ledarskap inom humanitärt och katastrofförebyggande arbete blir möjligt när kvinnor inte längre behöver dra hela lasset vad gäller det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Berättelserna hittar du här

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!