Skip to the content

"ActionAid har länge varit en champion för kvinnors rättigheter"

Savior Mwambwa, Tax Power Campaign Manager på ActionAid International, var på snabbvisit i Sverige för att delta i lanseringen av rapporten om skatteflykt ”Survival of the richest” (Eurodad, Forum Syd, m fl) samt träffa politiker och sina kollegor på ActionAid Sverige. Vi passade på att göra en intervju med Savior med fokus på lärdomar från hans snart tioåriga engagemang i frågan.

Varför är frågan om skatteflykt så viktig?

Grundfrågan är förstås att den totala skatteflykten i världen från utvecklingsländer så vida överstiger det samlade biståndet. När man säger det så låter det mest som att det därmed saknas pengar för utveckling och det är förstås sant, men det är egentligen värre än så eftersom det håller länderna kvar i biståndsberoende och i en biståndsekonomi som är svår att ta sig ur och som helt saknar hållbarhet. Därför är det så viktigt att inte bara fokusera på bra bistånd, utan också att få bukt med skatteflykten.

Du har snart ägnat tio år åt att driva dessa frågor. Vad är de viktigaste framgångarna under dessa år tycker du?

När vi började fanns frågan inte på dagordningen, så där tycker jag verkligen vi har lyckats. Idag är frågan överallt, åtminstone i alla fora där utveckling och bistånd diskuteras. Sen har vi också haft draghjälp av skandaler som Panama papers och Lux leaks, men också för att vi utnyttjat de tillfällena effektivt för att lyfta frågan och visa på behovet av reglering. På det sättet har vi kunnat skapa ett allmänintresse och ett sådant är oerhört viktigt för att komma någonstans.

Från ditt fokus på kampanj snarare än policy, vilka lärdomar har du dragit från kampanjen mot skatteflykt?

Allianser. Det räcker inte med att vara en smart och påläst NGO full av viktig information och analys. Om vi däremot bygger allianser med viktiga grupper i samhället så får vi en helt annan trovärdighet. Ju längre ifrån oss desto mer effektivt, plus att det förstås därmed utgör ett större potentiellt hot mot makten. Vem man allierar sig med är helt kontext-specifikt. I ett land kan det vara bonderörelsen, i ett annat transportarbetare. Skatteflykt leder till brister i all social service och drabbar många sektorer som normalt kanske inte alls är naturliga samarbetspartner för oss.

En annan aspekt av alliansbygge är att vi NGOer ofta blir så institutionella. Vi är ovana att stå på barrikaderna, bli arresterade och ta verkliga risker, trots att vi gärna ger oss på rättvisefrågor där vi utmanar mäktiga krafter, som skatteflykt till exempel. Se på gruvarbetarrörelser och arbetarrörelsen generellt, för att inte tala om ungdomar. De har gjort allt detta hela tiden och är bra på det. Att lära sig av dem och komma ur sin bubbla kan vara ett annat skäl att alliera sig. Sen är det klart att man i dessa samarbeten måste ge upp en del av sin agenda och sitt varumärke, men det är det värt. Konkurrerande initiativ förvirrar bara allmänheten ändå.

En bra kampanj kan med fördel hämta inspiration från andra kampanjer eller samma kampanj i andra länder, men den läser också sin egen kontext väl, vilket budskap som fungerar var, och när och med och mot vem. Genomgående kvalitet är också viktigt för trovärdigheten. ActionAid’s långsiktiga gräsrotsarbete ger till exempel oss en hög trovärdighet, men också att våra rapporter håller så hög kvalitet. Att sedan få med sig vårt ungdomsnätverk Activista och ungdomar generellt i kampanjen har varit direkt avgörande för dess framgång. Samtidigt får det aldrig bli ”våra ungdomar” som vi skickar hit och dit. Även om vi står för analys och huvudsakligt budskap, måste de själva få friheten att vara kreativa i designen av aktiviteterna. De förstår dessutom mycket bättre vad som funkar, kan skaka om och sätta ljus på frågan, gärna med mycket humor.

Var ser du att fokus i kampanjen bör ligga nu?

Med de initiativ som finns inom OECD och EU så händer det saker nu med land-för-land-rapporteringen. Samtidigt avvaktar länder som till exempel Frankrike för att se först hur andra länder gör. I det avseendet är förslaget som svenska regeringen nu lagt fram viktigt även om det också är kritiserat bland annat för att inte inkludera transparens. Därför är det också viktigt att följa dessa initiativ nära och ligga på. Det finns ett momentum nu.

Och förslaget om den överstatliga skattemyndigheten under FN som röstades ned i Addis Abeba på Financing for Development-konferensen förra året?

Vi får inte ge upp denna idé och det är många som fortsatt mobiliserar kring den. Samtidigt gäller det att se vart frågan tar vägen nu. Är till exempel OECD på väg att ta på sig en liknande roll. Hur skeptiska vi än må vara till det kan vi komma till en punkt då vi måste välja var vi lägger vår energi, att ståndaktigt försvara den mycket mer demokratiska FN-tanken, eller påverka OECD och göra det bästa av situationen.

Till sist, vilka utmaningar ser du framåt för ActionAid i kampanjarbetet?

ActionAid har länge varit en champion för kvinnors rättigheter och identifierar sig idag som en feministisk federation, men jag tycker inte vi lyckats integrera dessa perspektiv så väl som vi borde i skatteflyktsarbetet. Åtminstone är vi medvetna om det och fast beslutna att göra något åt det. Återigen handlar det om trovärdighet. Vi måste vara koherenta.

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!