Skip to the content

I dagarna släpper ActionAid den tredje och sista rapporten i en serie som behandlat den ökande ojämlikheten i världen: "Shifting Power". Mattias Brunander, Policy- och programchef för ActionAid Sverige, bloggar nedan kring rapporten och att klyftorna och ojämlikheten ökar bland människor runt om i världen. Detta med vetskap om att 1 % av världens befolkning sitter på hälften av världens resurser. 

 

Vad gör den ökande ojämlikheten med ekonomin, med samhället, med oss?

Klyftorna och ojämlikheten ökar. Vi har hört det förr. Många gånger till och med under lång tid. Ibland har jag faktiskt tyckt att budskapet framförts lite ohederligt; att man undvikit att tala om det faktum att den ekonomiska, absoluta, fattigdomen totalt sett minskat. Vi talade vitt och brett om det senast när det var dags att göra bokslut på milleniemålen. Hans Rosling är bra på att lyfta sådant och ta död på myter om att allt bara skulle vara eländigt söderöver.

Men kanske har det talats för lite om vad den ökande ojämlikheten faktiskt gör med ekonomin, med samhället, med oss. För med koncentrationen av rikedom följer makt, en makt som så uppenbart används för att säkra och ytterligare öka rikedomen. De rikaste företagens skatteflykt är kanske det bästa exemplet för att förklara vad som händer. Ibland lagligt, ibland inte, planerar sig storföretagen ur och runt grundprincipen att betala skatt i det land man har verksamhet. Därmed dras mattan undan från utvecklingsländernas bästa chans att upprätta en hållbar och bistånds-oberoende finansiering för sin utveckling och de nya hållbarhetsmålen. Pengar formligen flödar ut ur utvecklingsländer på detta sätt.

Det för oss osökt över till Donald Trump som förklarar sin egen ovilja att betala skatt och göra rätt för sig som smart. Det är inte lite ironiskt att hans egen väljarbas i hög grad utgörs av människor för vilka den rådande ekonomiska modellen helt enkelt inte levererar, där vad som helst förmodligen verkar mer hoppingivande än fyra år till med Hillary och demokraterna.

Jag hejade trots allt förstås på Hillary, och – inte helt otippat – förfasades av Donald Trump. Sanningen är att det första jag fortfarande ofta gör när jag vaknar är att kolla CNN för att se vilka nya stolligheter som hänt under natten. Jag hade förvisso planerat återgå till en mer balanserad för att inte säga ansvarsfull nyhetsbevakning efter Hillarys vinst, men den kom dessvärre helt av sig.

Men egentligen handlar det ju inte om Trump eller någon annan anti-etablissemangspopulist med drag under galoscherna i Storbritannien, Frankrike, Holland, Danmark, Ungern eller Sverige, osv osv.

Vi som alltid tjatar om att söka grundorsakerna borde ju om någon inse att det varken handlar om att folk är dumma eller att vi andra skulle vara så mycket smartare. Är det rentav för att känna oss lite smartare som vi kritiserar och samtidigt underhålls så av Donald Trump och inte vill se vad det här egentligen bottnar i?

För om vi gör det skulle vi istället kunna vända situationen till något positivt, till en väckarklocka som bara inte går att snooza längre. Kan det bli mer uppenbart när till slut även politiken kommit ut som oförskyld marknadsaktör och funnit nya spännande hårdvalutor i kvinnohat, homofobi, rasism, våld och allmän missunnsamhet ur en pyrande och växande marknad av frustration, hopplöshet och utanförskap.

Läs alla tre rapporterna från ActionAid. Läs "Price of Privilege" för att följa hur privatiseringar, avregleringar och åtstramningar har ökat ojämlikheten de senaste decennierna till den grad att dess kanske störste förespråkare, IMF, idag menar att klyftorna denna politik lett till utgör ett betydligt större hot mot samhällsekonomin än någonsin nyttan av den. Läs om vad vi tror behövs istället.

Läs "Not Ready, Still Waiting" om hur ojämlikheten i synnerhet drabbar kvinnor. Läs till exempel om hur en ung kvinna, i genomsnitt var som helst i världen, som idag inleder sin yrkeskarriär har en månads extra arbete per år att vänta jämfört med männen att om man inkluderar obetalt arbete. Läs om i vilken mån ett urval regeringar över huvud taget är på banan för att börja göra något åt saken. Läs inte minst om våra radikala förslag för att få till stånd en förändring.

Läs till sist och låt er inspireras av den avslutande rapporten "Shifting Power" som ActionAid nu släpper. Den bygger på samtal med fokusgrupper av kvinnor i sju länder om hur de upplever ojämlikheterna, motståndet och hur det faktiskt går att övervinna dem.

En procent av världens befolkning må sitta på hälften av världens resurser utan några som helst planer på att ge upp dem utan en rejäl fight. Så låt oss ge dem en.

 

Mattias Brunander, Policy- och programchef för ActionAid Sverige

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!