Skip to the content

35-åriga Nino kämpar för sin och sina barns försörjning

Extrem torka vid Afrikas horn

Närmare 12 miljoner människor i Somalia, Etiopien och Kenya är i akut behov av mat och vatten. Den extrema torkan som förra året drabbade Afrikas horn har i år förvärrats och har nu orsakat en humanitär kris. 

Torkan är ett resultat av förra årets brist på regn vilket utarmat betesmarker och orsakat en kraftig minskning i jordbruksproduktionen. Människorna i de drabbade områdena befinner sig nu i en mycket sårbar situation där bristen på mat och vatten hela tiden är närvarande. Om inte en massiv och snabb mobilisering av humanitärt bistånd sker kan svält snart vara ett faktum för miljontals människor.

ActionAid finns på plats

ActionAid mobiliserar resurser för att ge humanitärt bistånd inriktat på de mest akuta behoven, för att kunna rädda liv och säkra människors försörjningsmöjligheter. Vid en katastrof i denna omfattning sker vårt arbete i två faser; under den första fasen ligger fokus på att se till att människor i de värst drabbade områden har tillgång till rent vatten och mat, och den andra fasen på att bygga upp motståndskraften mot nya katastrofer.

Nu behöver vi ditt stöd för att kunna hjälpa så många som möjligt! 

Sätt in valfritt belopp via:

Swish: Nummer 123 900 08 37 (ange "Torka Afrikas horn" i meddelandet)

SMS: Skicka ”ActionAid Afrika” till nummer 72970. Belopp: 100 kr

Plusgiro 90 00 83-7 (märk gåvan ”Torka vid Afrikas horn”)

Bankgiro 900-0837 (märk gåvan ”Torka vid Afrikas horn”)

 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!