Skip to the content

ActionAid i OpenHack2016

Nyligen deltog ActionAid i OpenHack2016 – ett 48-timmars hackathon på Ideon Innovation i Lund. Frågor och utmaningar som diskuterades och försökte lösas var exempelvis hur studenter ser på utmaningarna med bristande matchning och diskriminering på arbetsmarknaden. Och hur digitala verktyg och nya plattformar kan användas bättre för att hitta unga och nyanlända talanger. Resultaten kommer att följas upp vid ett seminarium den 31 mars nästa år.

Vår egen utmaning handlade om digitala kanaler för engagemang, solidaritet och aktivism samlade i en enda app. I år vann vi inga priser. Men vi fick ett härligt gäng att ägna sig åt vår idé i 48 timmar. Resultatet blev så pass lovande att vi hoppas kunna lägga in dess fortsatta utveckling i vårt engagemangsarbete framöver.

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!