Skip to the content

Vi söker en praktikant med starkt engagemang och intresse för kvinnors rättigheter och digital utveckling (VT-20)ActionAid

ActionAid är en global rättighetsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi arbetar för flickors rätt att växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det är att bekämpa fattigdom eller orättvisa maktstrukturer.

Vi har tematiskt fokus på motståndskraft i relation till klimatförändringar och konflikt, lokala kvinnors ledarskap i humanitära kriser, och återerövring av den krympande demokratin.
ActionAid grundades 1972 och finns i 45 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006.

De senaste årens tekniska utveckling innebär ett radikalt skift i den globala maktordningen. Ett fåtal, i princip oreglerade jättar har fått större makt i samhället och lett till en utveckling av ”surveillance capitalism” i takt med alternativhögerns framväxt globalt. Detta har lett till en ökad hotbild mot aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter. Samtidigt har det inneburit möjligheter för rättviserörelser som driver feministiska frågor att utvidga sina egna sätt att arbeta på.

Vi söker dig som vill göra en kartläggning av möjligheter att utveckla vårt arbete med digitalt och interneträttigheter med en feministisk vinkel. Du kommer att titta på digitala sektorns arbete i Sverige och internationellt med hållbarhet och rättigheter i relation till ActionAid Internationals digitala strategi. Där söker vi en förståelse för möjligheter till partnerskap, finansiering och strategisk utveckling för ActionAid Sveriges framtida arbete.

Utöver detta kan det tillkomma andra uppgifter relaterat till ActionAids internationella arbete.

Vi söker dig som:
• Har ett feministiskt förhållningssätt och kunskaper inom genusanalys.
• Kan arbeta självständigt och ta initiativ till att utveckla arbetet.
• Är intresserad av digital utveckling och interneträttigheter och hur dessa områden relaterar till mänskliga rättigheter.
• Är bra på att göra research och skriva på engelska samt är bra på att strukturera upp research och text så att det blir enkelt att greppa för en läsare.
• Lätt att förstå komplexa frågor och ser helheten.


Tid och ersättning:
Praktikperioden omfattar en hel termin under vårterminen 2020 (ca 20 veckor) och genomförs på heltid. Praktik görs helst som en del av utbildning eller med stöd från Arbetsförmedlingen. Ingen ersättning utgår från ActionAid Sverige.


Ansökan:
Om det här låter som något för dig- skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 10 november till jobb@actionaid.se

Tydliggör i ditt personliga brev hur din erfarenhet passar ihop med rollens beskrivning. Obs: Skriv ”Praktikant (VT-20) internationellt” i ämnesraden i mailet!

För mer information kontakta Nadja Dolata, Policy och Programchef, nadja.dolata@actionaid.org

Vi ser fram emot din ansökan!