Skip to the content

Ekonomi

ActionAid’s alla medlemsländer har egna revisorer som granskar projekt och program i landet samt landets verksamhet i sin helhet.

ActionAid Sveriges redovisning granskas av en extern godkänd revisor som rapporterar direkt till styrelsen. Dessutom granskas vi, liksom alla medlemsländer, regelbundet av ActionAids interna revisorer.

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

ActionAid i Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och tillämpar FRIIs Kvalitetskod.

Årsredovisningar liksom kodrapporter för de senaste åren finns att läsa i denna sektion.

Löner och arvoden

ActionAid Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan Unionen och IDEA och följer avtalet för årliga uppräkning av lönerna. Lönerna följer de generella nivåerna inom den ideella sektorn.

Styrelse bestämmer lönen för generalsekreteraren. Den uppgår till 58 500 kr sedan år 2012. Generalsekreteraren har pensionsvillkor enligt den policy som gällde innan kollektivavtalet tecknades i juni 2013.

Vår styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.

 

Revisionsberättelse

External web link - /media/82792/revisionsberattelse_2015_0.pdf

Årsredovisning ActionAid Sverige 2015

Download - File size: 5620KB

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!