Skip to the content

Ökad respekt för HBTQ-personers rättigheter i Liberia 

Stöd nätverket LIPRIDEs arbete för ett mer öppet klimat för HBTQ.

Bakgrund

På många ställen i världen upplevs annan sexuell orientering än den heterosexuella som hotfull då den utmanar traditionella värderingar och patriarkala maktordningar. På senare år har förtrycket ökat i många länder och idag är sexuellt umgänge mellan personer av samma kön olagligt i 77 länder. Liberia är ett av dem. Trots det har framsteg kunnat göras och ActionAid har varit med från början och stöttat bildandet av HBTQ-rörelsens nätverk LIPRIDE och dess kamp för sina medlemmar mot diskriminering av HBTQ-personer och för deras rättigheter att vara sig själva. 

Projektbeskrivning

Projektperioden för detta projekt är januari 2017 till december 2018. Avsikten är att HBQT-personer ska tillåtas älska den de vill utan att mötas av fördömanden, våld, förföljelse och straff. I Liberia finns organisationen LIPRIDE, som fortfarande är en ung organisation med mycket kvar att åstadkomma och på ActionAid tänker vi stötta dem så länge det behövs och vi har möjlighet.

Projektmål

  • Stärka HBTQ-rörelsens kapacitet och genomslag i Liberia, genom att stärka LIPRIDEs tekniska och politiska kapacitet att främja acceptans i samhället och kräva HBTQ-personers rätt till lika behandling och mot diskriminering och alla former av förtryck.
  • Stöd till organisationen LIPRIDE för deras verksamhet.
  • Se till att organisationen får fler medlemmar som aktivt verkar för HBTQ frågor genom påverkan- och programverksamhet.

Finansiering


ActionAid söker nu investering om SEK 80 000 för detta projekt. För att starta projektet som både godkänts och till större delen (95%) finansieras av SIDA behöver ActionAid en extern investering om SEK 80 000. Denna delfinansiering söker vi nu från företag eller filantrop.