Skip to the content

Projekt söker företag

Nedan finns en mängd olika projekt beskrivna och de söker alla en finansiär. Ett företag som vill vara delaktig i en långsiktig utveckling som ska leda till förbättring för många människor i ett utsatt område.

Projektområdena är indelade i följande områden:

  • Barn och ungdomar
  • Egenförsörjning och entreprenörskap
  • Ekologiska jordbruk
  • Hälsa
  • Katastrof och förebyggande insatser / klimat
  • Kvinnors rättigheter
  • Utbildning

 

Projekt som söker företag

Psykosocialt stöd i Zarqa

Detta projekt rör psykosocialt stöd för barn i flyktinglägret Zarqa.

Traumabearbetning i Gaza

Detta projekt rör traumabearbetning genom drama och animering.

Hållbart jordbruk i Vietnam

I detta projekt får kvinnor hjälp med att starta motståndskraftigt jordbruk.

Kvinnligt entreprenörskap i Kenya

Detta projekt skapar bättre jordbruksmöjligheter i Isiolo, Kenya.