Skip to the content

Pretty har i samarbete med andra kvinnor lyckats få till stånd en hållbar försörjning

Kvinnor i gemensam kamp mot fattigdomen

Zimbabwes ekonomiska problem hotar att slita isär miljontals familjer. Mer än 12 miljoner män har övergivit sina familjer i förevändningen att de skall leta jobb på annan ort. Merparten av männen återvänder aldrig hem igen och så många som 50-60 procent gifter om sig med en annan kvinna. Barnen drabbas hårt i dessa situationer med följden att skolavhopp, undernäring och förekomsten av tidiga äktenskap ökar.

Pretty Nyoni som bor i byn Nkunzini delar livsöde med många andra kvinnor i området och är tyvärr på inget vis unik, men hennes berättelse ger inblick i vilken tung börda kvinnor världen över tvingas bära och hur de genom att organisera sig och stötta varandra kan förändra till synes hopplösa framtidsutsikter.

Från ensam kamp för överlevnad till kollektiv fattigdomsbekämpning

”Jag brukade vara stolt över min make och familj. Men det oväntade hände och min älskade övergav mig och barnen för att lämna mig ensam som familjeförsörjare. Fram till dess levde jag i den bakåtsträvande tron att mannen i alla lägen är familjens överhuvud och kunde aldrig drömma om att jag en dag skulle förväntas stå ensam i livet.

Livet blev väldigt svårt och jag försökte hitta sätt att överleva i ren desperation. Jag prövade till och med på guldvaskning och när det inte gav mat på bordet så försökte jag mig på ölbryggning, vilket snart visade sig vara fel väg att gå. Det var inte ovanligt att jag blev attackerad och slagen av mina kunder. Vid ett tillfälle blev jag så illa misshandlad att jag blev sängliggande i 2-3 veckor och mina barn fick bo hos mina grannar under tiden.

Medan jag var sängliggande fick jag besök av medlemmar ur den landsbygdskvinnogrupp som ActionAid startat. De stöttade och hjälpte mig till dess att jag var stark nog att stå på benen igen. Att gå med i kvinnogruppen gjorde stor skillnad för mig. Att få möjlighet att dela med mig av mina problem och inse att jag inte var ensam om att vara i den här situationen och att vi kollektivt kunde möta utmaningarna som vi stod inför gav mig självförtroende och styrka.

ActionAid gav mig konkreta tips på hur jag skulle kunna komma igång med en egen kostnadseffektiv försörjning. Jag satsade på kycklinguppfödning men insåg att jag behövde komplettera med en grönsaksodling för att kunna tjäna lite pengar innan dess att en kull kycklingar var klara för försäljning. Samtidigt införskaffade jag också några kalkoner eftersom de går att få bra betalt för.

När mitt hus av lera och halm blev totalförstört av ihållande regn lät jag bygga ett nytt hem 50 meter bort från mitt vårt gamla. Fågelförsäljningen gav mig möjlighet att använda tegel och andra mer hållbara material. Genom mina besparingar i kvinnornas lokala spar- och lånegrupp fick jag råd att betala byggarbetarna och att köpa skoluniformer till mina barn. Jag vet nu att jag har kapacitet att klara av att försörja mig och barnen och jag uppmanar alla kvinnor där ute att gå ihop för att tillsammans bekämpa fattigdomen”, säger Pretty.

Flexibel försörjning för en hållbar fattigdomsbekämpning

I Pretty’s samhälle har ActionAid arbetat med att bygga kapacitet bland jordbrukarna, varav majoriteten är kvinnor, för att stärka dem i kampen mot fattigdom. De har fått utbildning om hållbar djurhållning för en bättre och mer respektfull hantering av boskapsdjuren. Jordbrukarna får även kunskaper om hur de bäst kan hantera marknadskrafterna och fastställa priserna på sina produkter på en marknadsmässig nivå, men som inte innebär att de säljer sina produkter till underpriser. Genom att kunna diversifiera sina grödor och bygga upp lager och fröbanker så ökar böndernas motståndskraft mot torka och andra oväntade utmaningar. För att få en ökad flexibilitet i sin försörjning så kompletterar många familjer med olika aktiviteter som exempelvis att skörda vilda frukter. För att stötta familjerna i deras egen fattigdomsbekämpning så försöker vi tillsammans med dem hitta hållbara strategier för deras försörjning. Landsbygdskvinnogruppen arbetar för att stärka specifikt kvinnliga jordbrukares markrättigheter, stöttar dem i att starta grönsaksodling och djurhållning samt i att sätta upp spar- och lånegrupper.