Skip to the content

Nya och hållbara odlingstekniker ger bättre skördar och skapar positiv förändring

Ikot Mfon är en by på den Nigerianska landsbygden där 98 procent av befolkningen livnär sig på småjordbruk. Bland de grödor som odlas är kassava, majs och palmfrukter. 2014 fick bönderna i byn väldigt dåliga skördar på grund av ensidigt odlande och utarmning av jorden samt användandet av giftiga bekämpningsmedel mot de insekter och skadedjur som kontinuerligt invaderar grödorna och förstör dem. Jordbrukets avkastning försämrades till den grad att familjernas inkomster inte längre räckte till att betala för vård, barnens utbildning, rent vatten, mat och kläder. Problemet hotade också hela samhällets livsmedelssäkerhet och allt fler barn i området drabbades av undernäring. Nedan kan du läsa om hur kvinnliga jordbrukare med stöd av ActionAid lyckades vända den negativa utvecklingen.

”Mina kassavaodlingar brukade ge väldigt bra skördar men under 2014 började detta förändras”, berättar Rose Anthony som bor med sin man och fyra barn i byn Ikot Mfon . ”Där jag tidigare fått minst tio tråg kassava per skörd fick jag nu max tre tråg. Det blev värre och värre för varje år, och förra året kunde jag inte ens skörda ett enda tråg, då jag dels hade problem med skadedjur, dels hade råkat utarma jorden och dels drabbats av översvämningar. Min man är gammal och sjuk, så min och min familjs överlevnad är beroende av att kassavan växer som den ska.”

"När grödorna växte som de skulle sålde jag ett par tråg kassava, och gjorde garri (kassavaflingor) av resten. På det sättet hade jag mat för hela familjen fram till nästa skörd, samtidigt som jag hade pengar nog för att betala skolavgifter, kläder och liknande. Men när skördarna började slå fel var det bara att glömma att kunna få pengar över, och kampen bestod istället av att hålla svälten från dörren. Mina barn fick vara hemma från skolan i över ett år, och jag kunde inte köpa medicin till min sjuke make. Jag såg helt enkelt inget ljus i mörkret."

"Genom stöd och rådgivning från ActionAid lyckades jag lösa mina problem. De har funnits här i området i ett par år och har bland annat utbildat oss i våra rättigheter och startat kvinnogrupper. Jag hade tidigare deltagit i en del av de aktiviteter de anordnade, men gick nu med i en av kvinnogrupperna. Där fick jag berätta om mina problem och om jag hade något förslag på vad som skulle kunna göra min situation bättre. Jag sa då att bara mina skördar var som förr så skulle vi klara oss. Fler kvinnor i gruppen höll med om att de skulle behöva se samma förändring."

"Hos kvinnogruppen fick vi kunskaper i hur vi ska odla på ett mer effektivt sätt. Vi fick också lära oss att framställa ekologiskt gödsel av djurspillning och annat som finns i vårt närområde. Genom att vi lärt oss om våra rättigheter och politiskt deltagande så lyckades vi, efter att ha besökt kommunfullmäktige, att ansöka om deltagande i ett statligt utsädesprogram. Vi har nu i dagarna kunna bärga den första skörden som vi fick ut av det utsädet."

"Min senaste skörd gav 12 tråg kassava och mina barn kan nu gå i skolan och jag har åter råd med medicin till min man! Jag är verkligen tacksam för den hjälp jag fått, och är så stolt över att jag själv har hjälpt min familj till ett bättre liv!"