Skip to the content

Mysore & Kodagu

I distrikten Mysore och Kodagu, som är ett avlägset skogigt område i den sydindiska delstaten Karnataka, driver ActionAid ett fadderprojekt som innefattar 12 111 familjer i 273 byar.

ActionAids arbete i Indien är alltid fokuserat på de allra fattigaste och mest utsatta grupperna. I Mysore och Kodagu innebär det att vi arbetar sida vid sida med ursprungsbefolkning från befolkningsgrupperna jenu kuruba, betta kuruba, soliga and yarava.

Sida vid sida med de mest utsatta grupperna

Ursprungsbefolkningen jenu kuruba är de främsta invånarna i skogsregionerna i västra Ghats, eller Sahyadribergen, som ligger längs den indiska västkusten i Karnataka. Enligt den indiska staten ingår de bland de mest isolerade folkgrupperna i landet och kallas ibland fördomsfullt för en ”primitiv befolkningsgrupp”. Det är ett ordval som avslöjar mycket om hur låg status de har i samhället vilket också innebär att de inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Rätten att äga mark

Enligt en skogslag som antogs år 2005 har människorna i Mysore och Kodagu rätt att äga den mark de brukar men staten är dålig på att förverkliga lagen på allvar. Ungefär hälften av invånarna försörjer sig därför som daglönare på olika odlingsfält och kaffeplantager. Kvinnorna tjänar mindre än hälften av vad männen gör – för samma arbete. ActionAid arbetar aktivt med att hjälpa invånarna få rätten till sin egen mark, en plats där de kan vara trygga, odla mat och vara självförsörjande. Vi hjälper bland annat familjer att fylla i juridiskt korrekta ansökningsblanketter.

Kvinnors rättigheter

I allt ActionAids arbete står kvinnors rättigheter i centrum. I Mysore och Kodagu arbetar vi med att säkra flickors rätt till utbildning. Bland de familjer som äger egen mark är det också alltid mannen i familjen som står som ensam ägare vilket gör det särskilt svårt för ensamstående och änkor. ActionAid utbildar också kvinnor och flickor om deras rättigheter och stärker och bistår dem att kräva att sina rättigheter av områdets kommunpolitiker liksom delstatens beslutsfattare. På så sätt uppnås en långsiktig förändring och en väg ut ur fattigdom.

Rätten till sjukvård

Under regnperioden mellan juni och oktober finns det nästan ingen mat i skogsområdena varför många svälter. Undernäringen leder till många sjukdomar som till exempel astma, tuberkulos, feber, diarré, kolera och olika hudsjukdomar som bland annat skabb. Det förvärras av brist på rent dricksvatten. Många sjukdomar som har enkla behandlingsmetoder får dödlig utgång eftersom sjukvården är både svårtillgänglig och bristfällig i de skogiga bergsområdena.

Rätten till mat och vatten

ActionAid engagerar också lokalbefolkningen i politiska kampanjer för att stärka deras rättigheter och deras självförtroende att höja sina röster för att kunna ta en aktiv roll i samhället och påverka beslut som t.ex. rätten till mat och vatten. Vi har bland annat engagerat 650 kvinnor och män i Jenu kuruba-stammen att protesterade mot delstaten förslag att att låta privata företag börja köpa vattentillgångarna – något som skulle innebära att civilbefolkningen måste börja betala för vattnet de hämtar från naturen och använder.

 

Områdesrapport Mysore & Kodagu - Mars 2014

Download - File size: 709KB

Områdesrapport Mysore & Kodagu - Mars 2016

Download - File size: 885KB