Skip to the content

Medak

I distriktet Medak, som ligger utanför staden Hyderabad i delstaten Andhra Pradesh i centrala Indien, finns ett av ActionAids fadderbarnsprojekt. Det bedrivs i 22 byar och når omkring 62 000 människor.

ActionAids arbete i Indien, liksom i alla länder där vi arbetar, är alltid fokuserat på de allra fattigaste och mest utsatta grupperna. I Medak innebär det att vi arbetar sida vid sida med kvinnor, barn, minoritetsgrupper, hemlösa och daliter (kastlösa). Familjerna i Medak behöver stöd och kunskap att kunna försörja sig och leva ett värdigt liv.

Daliter mest utsatta

Mer än hälften av människorna som ActionAid jobbar med i Medak är daliter liksom ur olika minoritets- och sambefolkningsgrupper som också diskrimineras. Mest utsatta är daliter, ”oberörbara”, den stora grupp människor som föds utanför de fyra stora kastgrupperna i det traditionella systemet och därför befinner sig längst ned på samhällets botten. Trots att det formellt är avskaffat präglas det indiska samhället i mångt och mycket fortfarande av det. Daliter nekas tillgång till statliga skolor, vårdcentraler, matransoneringsprogram och liknande sociala samhällsfunktioner. De får inte äga egen mark.

Dåliga utbildningsmöjligheter

Mindre än 50 procent av människorna i Medak är läskunniga. Läskunnigheten bland kvinnor är extremt låg. Det beror dels på den dåliga kvaliteten på undervisningen i området liksom att väldigt många hoppar av skolan. De statliga skolor som ligger här har inte grundläggande faciliteter som bibliotek, toaletter och rent dricksvatten. Utbildade lärare saknas. Barnen får ingen lunch fast det finns en lag som ska garantera det.

Flickor diskrimineras från ung ålder

Den utbredda fattigdomen leder till att många barn tvingas hoppa av skolan för att börja jobba vid ung ålder. Det är speciellt vanligt bland flickor som på grund av sin diskriminerade ställning i samhället ofta inte anses behöva någon utbildning. De ska i stället hjälpa till i hushållet och giftas bor i tidig ålder. Andra problem som ActionAid jobbar med är att förbättra situationen för tonårsflickor så att de slipper utsättas för bortgifte och barnäktenskap, problem med hemgifter liksom att få bukt med den utbredda underäringen.

Bättre skolor och hälsa

ActionAid arbetar för att förbättra skolan och kvalitén på undervisningen samt att se till att eleverna får den näringsriktiga lunch de har rätt till. Vi lägger extra resurser på att flickor ska börja i skolan – och kunna stanna kvar. Genom olika projekt förbättrar vi också barns hälsa så att de kan delta i undervisning, bland annat genom att se till att de får vaccinationer.

Stöd till lantbrukare

Majoriteten av arbetarna i Medak är kvinnor som livnär sig på att bruka jord som ägs av en storbonde. Brist på regn och periodvis helt uteblivna regnperioder leder till misslyckade skördar och brist på mat. I ett desperat försök att förbättra sin situation migrerar många familjer till storstäder där de i stället möter ett liv i slummen med stora problem. En del jordbrukare tar sitt liv och lämnar fru och barn i ännu större fattigdom.

ActionAid driver därför en rad olika projekt för att stödja hållbart jordbruk och skydda småbönder mot jordlöshet. Vi arbetar också med att öka kvinnors deltagande och beslutsfattande inom jordbruket. Ett viktigt inslag är att organisera lokala volontärer och ge dem rätt resurser för att kunna följa upp alla självmord och stävja fortsatta problem.

 

Områdesrapport Medak - Våren 2014

Download - File size: 598KB

Områdesrapport Medak - Augusti 2014

Download - File size: 720KB

Områdesrapporter Medak - Februari 2016

Download - File size: 945KB

Områdesrapport Medak - Augusti 2016

Download - File size: 4563KB