Skip to the content

Cooch Behar

I distriktet Cooch Behar, som ligger i delstaten Västbengalen i nordöstra Indien, driver ActionAid ett fadderprojekt som innefattar drygt 30 000 familjer i 52 byar.

ActionAids arbete i området stödjer de allra fattigaste och mest utsatta grupperna. I Cooch Behar innebär det att vi fokuserar på muslimska familjer, daliter (kastlösa) och ursprungsbefolkning. De nekas de flesta av sina rättigheter som tillgång till statlika skolor, sjukvård och matransoner. De föds in i fattigdom och har väldigt få, eller inga, medel att ta sig ur situationen. Kastsystemet och könsdiskriminering bidrar till människornas utsatthet.

Försörjning och rätten till land

I Cooch Behar försörjer sig majoriteten, 75 procent, som daglönare och arbetar med jordbruk på andra ägares fält. De hjälper till att producera ris, vete och tobak. Att människor nekas rätten att äga egen mark bidrar till många problem. ActionAid arbetar med att säkra invånarnas möjligheter till självförsörjning

Kvinnors och flickors rättigheter

I allt ActionAids arbete står kvinnors rättigheter i centrum. I Cooch Behar arbetar vi med att stoppa det utbredda våldet som drabbar kvinnor och flickor liksom att säkra flickors rätt till utbildning. Ett annat mycket viktigt arbetsområdena är att säkra kvinnors rätt till land och på så vis minska migrationen i området. Det gör också kvinnor och flickor betydligt mindre sårbara inför trafficking över gränsen till grannlandet Bangladesh.

Rätten till skolgång och utbildning

Skolorna i fadderbarnsområdet är få och i dåligt skick. Många flickor, liksom barn från dalit-, muslimska och ursprungsbefolkningsfamiljer nekas också alla barns rätt att få gå i skolan genom att de inte ges tillgång till de statliga skolorna. ActionAid arbetar för att öka inskrivningen av barn i skolan, liksom för att göra skolorna fler och bättre.

 

Områdesrapport Cooch Behar - Våren 2014

Download - File size: 543KB

Områdesrapport Cooch Behar - Juli 2014

Download - File size: 634KB

Områdesrapport Cooch Behar - Januari 2016

Download - File size: 595KB

Områdesrapport Cooch Behar - Sommar 2016

Download - File size: 4541KB