Skip to the content

Bareilly

Uttar Pradesh är Indiens fjärde största delstat. Området ligger i norr och gränsar till Nepal. Här, i femton byar i distriktet Bareilly, driver ActionAid ett fadderprojekt.

I de femton byarna lever omkring fem tusen familjer och för att genomföra sociala förändringar som ökar fattiga människors inflytande och kunskaper har ActionAid fokus på barn, kvinnor och män som är muslimer och daliter (kastlösa) som på grund av djupt rotade traditioner är de mest utsatta grupperna. Vi jobbar också med människor med funktionshinder.

Kvinnors rättigheter

Liknande problem drabbar fattiga kvinnor och flickor som också är uteslutna från de flesta beslutsfattande processer. I fadderbarnsområdet driver ActionAid flera projekt för att förbättra kvinnors rättigheter som att öka tillgången till utbildning och bedriva påverkansarbete för att förhindra de många negativa konsekvenser som könsdiskrimineringen leder till. ActionAid arbetar för att sträka och bistå kvinnor och flickor att kräva sina rättigheter av områdets kommunpolitiker och delstatens beslutsfattare. På så vis får de en långsiktig väg ut ur fattigdomen.

Rätten till skolgång och utbildning

En viktig del av det arbetet är att säkra människors tillgång till utbildning. Läskunnigheten i Bareilly är lägre än Indiens genomsnitt (som är 61 procent). I Bareilly kan omkring 58 procent av männen läsa och skriva, medan bara 35 procent av kvinnorna kan det. Ett viktigt mål med ActionAids arbete i området är därför att säkra invånarnas möjligheter att gå i statliga skolor liksom att förbättra de skolornas kvalitet och funktionalitet.

 

Områdesrapport Bareilly - Hösten 2014

Download - File size: 529KB

Områdesrapport Bareilly - Januari 2016

Download - File size: 754KB

Områdesrapport Bareilly - Juli 2016

Download - File size: 4577KB