Skip to the content

När kvinnor går samman skapas nya försörjningsmöjligheter

Amie Bangura är en av många kvinnor på landsbygden i Sierra Leone som har svårt att bryta fattigdomsspiralen och skapa nya försörjningsmöjligheter. Ett av hindren för kvinnorna är att det är väldigt svårt och dyrt att få lån till investeringar i jordbruk och småföretagande. "Det var inte lätt för oss. Att få låna pengar var väldigt svårt och när vi väl fick ta ett lån så fick vi kämpa för att kunna betala den höga räntan" säger Amie, som är mamma till sju barn.

För att skapa förändring stöttade ActionAid kvinnorna i Amies by genom att starta en spar- och lånegrupp och ge kvinnorna utbildning i småföretagande. Gruppen ägs och styrs av sina medlemmar vilket förhindrar att människor överbelånar sig och hamnar i en skuldfälla. Eventuella ränteintäkter går till spargruppen, vilket bidrar till att det gemensamma kapitalet växer. Gruppens medlemmar ansvarar tillsammans för att låntagare gör investeringar som skapar försörjningsmöjligheter som är långsiktigt hållbara. "Spargruppen är en välsignelse för oss. Nu kan jag låna pengar utan att behöva oroa mig för hur jag ska kunna betala tillbaka" säger Amie.

Genom möjligheten att låna från spargruppen har Amie kunnat köpa in motorolja som hon säljer vidare. På så vis har hon fått ytterligare en försörjningsmöjlighet och behöver inte förlita sig endast på att jordbruket. Amie berättar om sin affärsidé: ”Jag har insett att vår by är en transitplats för motorcyklar och genom att jag finns på plats och säljer smörjmedel slipper förarna ta sig flera mil för att handla det.” Förutom att ta lån till sitt småföretagande har Amie också kunnat finansiera sina barns skolgång och till och med sin äldsta sons företag som för en tid sedan brann ner. Nu är sonens verksamhet igång igen och lånet återbetalt.

Kvinnorna vill gå samman och skapa gemensamma försörjningsmöjligheter framöver. ”Vi tänker stort och vet att om vi går samman och gör gemensamma investeringar så kan vi åstadkomma större förändringar. Vi pratar nu om att gemensamt köpa in en kassava-kvarn för att göra Garri (kassava-mjöl). Spar- och låneföreningen har verkligen förändrat våra liv, vi har nu en permanent fond som vi kan använda för att lösa finansiella frågor och även till att bedriva småföretagande” avslutar Amie glatt.
Det är inte bara i Amies by som ActionAid startat spar- och lånegrupper. Totalt har 172 spargrupper startats i de 7 områden där vi arbetar i Sierra Leone.