Skip to the content

För människor som lever på landbyggden i Nigeria finns väldigt få försörjningsmöjligheter och många försöker överleva på småjordbruk. Det är ofta ett väldigt hårt fysiskt arbete och för många familjer är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Faith Egbo, hennes man och deras tre barn är just en sådan familj.

Faith Egbo och hennes make odlar kassava som de maler för hand. Eftersom själva malningen är väldigt tidskrävande och fysiskt tung så blir mängden malet mjöl liten och ger inga stora inkomster. Eftersom arbetet är tungt så får Faith och hennes man ofta sår i handflatorna av att mala kassavan, vilket leder till infektioner och sjukdomar. Ekonomin är så kärv att barnen ofta får stanna hemma från skolan för att hjälpa till med jordbruket. Faith har till och med övervägt att låta barnen flytta till en släkting som bor i landets största stad Lagos.

För att ge människor bättre försörjningsmöjligheter och därmed långsiktigt bryta den spiral av fattigdom som annars riskerar att fortsätta från denna generation till nästa, köpte ActionAid in en kassava-kvarn. Faith berättar om vilken skillnad den innebär för hennes familj och andra: ”Vi kan nu producera mycket större mängd kassavamjöl som vi kan sälja på marknaden. Familjens ekonomi har blivit mycket bättre och jag vet nu att mina barn kommer kunna fortsätta gå i skolan. De kommer att kunna få en bättre framtid. Vi är totalt tvåhundra familjer som delar på kvarnen och alla är så glada över den här förändringen. Nu ser jag fram emot varje skördedag och emot en bättre framtid!”