Skip to the content

Feminism vägleder förändring

Delstaten Alagoas i nordöstra Brasilien har landets näst högsta nivåer av våld mot kvinnor. Trots att en lag som kriminaliserar våld i hemmet införts är våld i nära relationer fortfarande väldigt vanligt förekommande.

För att förändra detta stöttar ActionAid 39 kvinnogrupper i 52 samhällen i Alagoas och når totalt ut till 585 kvinnor. Genom månatliga möten bidrar grupperna till att stärka kvinnor och deras familjer, både i samhället och hemmet, och i att bekämpa våld mot kvinnor.

I mars 2018 träffades 25 kvinnor från olika samhällen och diskuterade sociala rörelser, feminism och våld mot kvinnor. Deltagarna arbetade i grupper för att ta fram strategier för att bekämpa våld i sina samhällen och tog fram tidsplaner för att genomföra strategierna. Varje kvinna fick ansvaret att förmedla kunskapen vidare till andra kvinnor i hennes samhälle.

Eurides är 37 år och lever tillsammans med sin man och deras fyra barn. Både Eurides och hennes man är för tillfället arbetslösa och drygar ut det statliga försörjningsstödet med att tillverka grytor, kokkärl och lerfat som de säljer till grannar i byn. Genom ActionAid har Eurides och sju andra kvinnor i byn lärt sig att bygga och installera vattencisterner som förenklar livet för många invånare. Hon är medlem i Capim Açu Women's Movement som initierats av ActionAid och som idag har elva medlemmar.

” Vi är en liten grupp, men vi är väldigt enade. Livet här är hårt, så om vi inte samarbetar kommer inget att förändras. Tidigare när vi inte kände till våra rättigheter var det vanligt att våra män slog oss. Vi kvinnor tänkte att det var normalt, men nu vet vi att det inte är det. I kvinnogruppen diskuterar och lär vi oss om våra rättigheter. Förr blev kvinnan misshandlad och mannen gjorde som han ville: han kunde tvinga henne att stanna hemma, inte låta henne prata, inte låta henne gå ut. Det kan han inte göra längre. Ingen äger någon. Kvinnan har sina rättigheter. Rätten att komma och gå när hon vill. Mycket har förändrats och respekten för oss kvinnor har ökat. Vi kvinnor är mycket friare idag”, säger Euriedes.

Förutom att kvinnors rättigheter har stärkts och våldet minskat så har många familjer nu kunnat börja med agro-ekologisk odling och bli självförsörjande i sin livsmedelsproduktion. Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling. Tack för att du är med och stöttar det arbetet!