Skip to the content

Samtal som gör skillnad

I provinsen Jawzjan, norra Afghanistan, har tvångsäktenskap, våld i hemmet och trafficking blivit allt vanligare de senaste åren. Endast 30 procent av den kvinnliga befolkningen besitter tillräckligt med information om sina egna eller sina barns rättigheter.

I ett samhälle där kvinnors och flickors rättigheter är särskilt utsatta kan det tyckas svårt att som kvinna känna sig trygg i att höja rösten. För att stötta fler kvinnor att våga göra just det höll ActionAid under 2018 tre olika utbildningssatsningar runt om i Jawzjan. Utbildningen bestod av samtalscirklar som har lett till att kvinnor lokalt har organiserat sig och skapat förändring.

Sarwars historia

Sarwar Bibi är 45 år gammal och bor i Khwaja du Koh. Hon är ensamstående mamma till två och hon är en utav kvinnorna som deltog i samtalscirklarna. Till en början var Sarwar skeptisk till programmet, hon var inte säker på att hon ville delta eftersom det inte innebar någon ekonomisk ersättning. Idag är hon glad att hon deltog, hon poängterar att vinningen har handlat om ökad kunskap kring mänskliga rättigheter och att det i sin tur har lett till viktig förändring. Hon säger att cirklarna har utbildat kvinnorna om vilka möjligheter för självförsörjande som finns och vilka skyddande lagar Afghanistan har för kvinnor som utsätts för våld.

”Jag har lärt mig mycket om kvinnors rättigheter, hennes rätt till eget beslutsfattande, hennes rätt att gifta sig utan tvång från andra. Idag kan jag kämpa för mina egna rättigheter och även uppmuntra andra kvinnor att kräva sina rättigheter. Mina barn är tryggare än förr eftersom vi kvinnor använder de nya lärdomarna i hemmet och i samhället. Efter programmet beslöt sig alla vi kvinnor som deltagit att kämpa för att våra döttrar ska få utbildning, och att inte gifta bort våra döttrar eller söner i ung ålder för att motverka de problem det riskerar att skapa i framtiden”, säger Sarwar.

300 kvinnor deltog i programmet, 3000 kvinnor beräknas indirekt ha fått ökad kunskap om sina rättigheter genom samtalscirklarna.

Resultatet av samtalscirklarna är inte bara kunskapsspridning, det har även lett till en rad förändringar. Kvinnorna som deltog har tillsammans organiserat sig och använt de nya kunskaperna för att driva förändring på beslutsfattande nivå i byn. Till exempel har ett ökat antal fler flickor inskrivits på skolor 2018 än året dessförinnan. Samtidigt har våldet mot kvinnor i byn sjunkit med 95 procent.